Belediye norm kadro yönetmeliğinde ne değişti?

17.Nisan 2022 tarihli Resmi Gazetede Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

1- Son nüfus verilerine göre belediyelerin norm kadrodaki durumları güncellendi

Bilindiği üzere, Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri, hukuki durumları ve hizmet özelliklerine göre altı ana gruba ayrılmıştır. Bu gruplar;

(A) Grubu: Büyükşehir Belediyeleri,

(B) Grubu: İl Belediyeleri,

(C) Grubu: Büyükşehir İlçe Belediyeleri,

(D) Grubu: İlçe ve Belde Belediyeleri,

(E) Grubu: Belediye Bağlı Kuruluşları,

(F) Grubu: Mahalli İdare Birlikleri,

şeklinde tespit edilmiş ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan adrese dayalı nüfus sayımında belirlenen nüfuslara uygun olarak Yönetmeliğe eklenmiştir.

Her grup kendi nüfusuna göre alt gruplara ayrılmış; (B), (C) ve (D) gruplarındaki belediyeler; ilçe merkezi, sanayi veya ticaret ve turizm niteliklerinden birini taşıması durumunda bir üst, iki özelliğe sahip olması durumunda iki üst, üç özelliğe sahip olması durumunda üç üst nüfus grubuna çıkarılmıştır. (E) grubunda yer alan belediye bağlı kuruluşları ile (F) grubunda yer alan mahalli idare birlikleri hizmet özelliklerine göre tasnif edilmiştir.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2021 açıklanması üzerine norm kadro yönetmeliği buna göre revize edilmiştir. Bunun yanında sanayi veya ticaret ve turizm nitelikleri dikkate alınarak gruplar içinde düzenleme yapılmıştır.

2- Sıfır atık ile iklim değişikliği ile mücadelede zorunluluk getirildi

Yönetmeliğe eklenen ek 6 ncı maddede, “(1) İl belediyeleri ile 50.000 üzeri nüfusa sahip mahalli idarelerde en az 2 çevre mühendisi veya çevre görevlisi, 20.000-50.000 arasında nüfusa sahip mahalli idarelerde en az 1 çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulur. 20.000’den az nüfusa sahip mahalli idarelerde çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulur ve/veya çevre danışmanlık hizmeti alınır. Mahalli idare birliklerinde en az 1 çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulur.” Hükmüne yer verilmiştir.

Benzer bir düzenleme Sıfır Atık Yönetmeliğinde yer almaktadır. Bu hükümler birlikte çevre görevlisi bulundurma zorunlu hale geldi.

Diğer bir önemli düzenleme ise “SIFIR ATIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDÜRÜ”, “İKMLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI” kurulması zorunlu hale getirildi. 50.000 ve üzeri belediyeler müdürlük kurmak zorunda.

Norm kadro Yönetmeliğine göre belediye ve bağlı kuruluşlarında iki tür müdürlük/daire başkanlığı bulunmakta. Zorunlu ve seçimlik.

Daha önce seçimlik olan bu birimler şimdi zorunlu hale getirildi.

İl belediyelerine çevre mühendisi çalıştırma zorunluluğu getirildi

3- Yeni birimler eklendi

Norm kadro Yönetmeliği eki birimlere yeni müdürlük/daire başkanlıkları eklendi:

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKSNI

TEK DURAK DAİRE BAŞKANI

ÖZEL ULAŞIM VE ULAŞIM DENETİM DAİRE BAŞKANI

YOLCU HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRE BAŞKANI

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIIK MÜDÜRÜ

HARİTA MÜDÜRÜ

İNAVASYON VE TEKNOLOJİ MÜDÜRÜ

ÖZEL ULAŞIM VE ULAŞIM DENETİM MÜDÜRÜ

TEK DURAK MÜDÜRÜ

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ

GELİRLER MÜDÜRÜ

Not: Tek Durak adlı birimlerin ulaşımla bir alakası olmayıp beyaz masa benzeri tüm belediye hizmetlerine bir noktadan erişime hizmet edecek birimlerdir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.